POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY

DrukujGeneruj PDF

Zespół Interdyscyplinarny przeciwdziałania przemocy domowej

Celem pomocy dla rodzin, w których występuje zjawisko przemocy, Burmistrz Łasku powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, który ma na celu koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu samorządu terytorialnego.

Zespół to grupa specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków Zespołu.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • sądu.

Do zadań Zespołu należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą  mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o podmiotach udzielających wsparcia w przypadku występowania przemocy w rodzinie działających w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • udzielenie szeroko pojętego wsparcia osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy.

Dane kontaktowe do przewodniczącej Zespołu:

Beata Szukalska:

tel.: (43) 675-23-29;

mail  e-mail: beata.szukalska@mgopslask.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres e-mail "helpme@mgopslask.pl" jest skierowany do osób doświadczających przemocy.  Możesz do nas napisać anonimowo. Naszym celem jest zapewnienie Tobie i Twoim bliskim skutecznej pomocy i bezpieczeństwa. 

Pamiętajcie, że każdy problem jest do rozwiązania !!!

Nie zostawaj obojętnym także wobec zła.
 

RE@GUJ!

 


Ofiary przemocy domowej mogą liczyć na wsparcie także za pośrednictwem następujących placówek:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Franciszkańska 85,Łódź
tel. (42) 640-65-91
; e-mail: hostel@xl.wp.pl; strona www: stow-lodz.org.pl;

Ośrodek jest prowadzony na zlecenie Miasta Łódź przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii. Placówka jest całodobowa - dysponuje 24 miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód). Oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, medyczną i prawną.

Dom Samotnej Matki, ul. Broniewskiego 1a, Łódź
tel. (42) 688 18 49; e-mail: dsm@csr.org.pl; strona www: csr.org.pl/dom-samotnej-matki;

Placówka jest prowadzona na zlecenie Miasta Łódź przez Centrum Służby Rodzinie. Jest przeznaczona dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Placówka jest całodobowa – dysponuje 60 miejscami noclegowymi (30 miejscami dla kobiet oraz 30 miejscami dla dzieci). Oferuje m.in. schronienie, wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, działania opiekuńczo–wspomagające, pomoc specjalistów, wsparcie psychologiczno-terapeutyczne oraz doradztwo zawodowe.

 


Pomocne numery telefonu dla osób dotkniętych przemocą:

►Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 800 120 002 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu) oraz e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info;
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia – tel. (22) 668 70 00 oraz 116 123 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
Fundacja Feminoteka - Telefon przeciwprzemocowy dla kobiet doświadczających przemocy (w tym kobiet transseksualnych) – tel. 888 88 33 88 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11 – 19);
►Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu) oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole - tel. 800 100 100 (linia czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 12 – 15);
►Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
►Anonimowa Policyjna Linia Specjalna „Zatrzymaj Przemoc” – tel. 800 120 148 (bezpłatna linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
►Linia wsparcia psychologicznego Polskiego Czerwonego Krzyża – tel. (22) 230 22 07 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 20);