Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask

DrukujGeneruj PDF

 

enlightened   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2023 - 2030

  Uchwała Nr LXIII/789/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii
  Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2023-2030

  

 

 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018 - 2022

  Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z monitoringu     
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask za 2019 rok

  

  Uchwała Nr XLIV/489/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii
  Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018 - 2022

  

  Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Łasku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw
  monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018-2022

  

  Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Łasku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z
  monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask za 2018 rok

  

  Raport z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask za 2020 rok