Placówki Wsparcia Dziennego

DrukujGeneruj PDF

Do form wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych należy prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, co zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stanowi jedno z zadań obowiązkowych gminy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku prowadził na terenie miasta i gminy Łask 6 placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego z planowaną liczbą 90 miejsc.

Dzieci uczęszczały do placówek:

1. Placówka Wsparcia Dziennego w Łasku
    Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika ul. Szkolna 1

2. Placówka Wsparcia Dziennego w Kolumnie
   Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie

3. Placówka Wsparcia Dziennegow Teodorach
   Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Łaskich w Teodorach

4. Placówka Wsparcia  Dziennego w Okupie
   Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie

5. Placówka Wsparcia  Dziennego we Wrzeszczewicach
   Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczewicach

6. Placówka Wsparcia Dziennego w Wiewiórczynie
   Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie