ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DrukujGeneruj PDF

MGOPS.271.5.2023  z dnia 27.11.2023 roku

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
którego przedmiotem jest

Świadczenie usług w postaci schronienia dla osób bezdomnych zarówno mężczyzn i kobiet wraz z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Łask w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Nr sprawy: MGOPS.271.5.2023
Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b712b49-8a18-11ee-b55a-a22b2d7f700e

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS.271.4.2023  z dnia 22.11.2023 roku - świadczenie przez przewoźnika dowozu posiłków do szkół na terenie gminy Łask na rok 2024

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Przewoźnika dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Łask, tj. Szkoły Podstawowej w Okupie, Szkoły Podstawowej w Bałuczu, oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczewicach z punktu przygotowywania posiłków tj. Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie, ul. Szkolna 1.

więcej informacji >>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS.271.3.2023  z dnia 22.11.2023 roku - świadczenie w 2024 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łask

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych mężczyzn i kobiet wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.
Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.

więcej informacji >>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS.271.2.2023 z dnia 21.11.2023 roku - na dokonanie przewozu zwłok oraz zorganizowanie pochówku w 2024 r.

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Łask (zgodnie z Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Łask oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.)

więcej informacji >>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS.271.1.2023  z dnia 07.11.2023 roku dotyczące - zakupu i dostawy samochodu osobowego

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty na: „zakup i dostawę samochodu osobowego na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku”.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia ofert na w/w zakup i dostawę o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych brutto (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).

więcej informacji >>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.08.2019 roku dotyczące - świadczenia usług schronienia

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASKU ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

więcej informacji >>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenia usługi schronienia >>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE - sprawienie pogrzebu

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASKU
ul. Warszawska 14
98-100 Łask

ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: wykonanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Łask (zgodnie z Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Łask oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.)

więcej informacji >>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawienbie pogrzebu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie usług schronienia

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASKU
ul. Warszawska 14
98-100 Łask

ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:świadczenie usług schronienia
tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.
 

więcej informacji >>

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: świadczenie usług schronienia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASKU
ul. Warszawska 14
98-100 Łask
ogłasza przetarg nieograniczony,którego przedmiotem jest Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku w 2017 roku

więcej informacji>>