ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DrukujGeneruj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.08.2019 roku dotyczące - świadczenia usług schronienia

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASKU ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

więcej informacji >>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenia usługi schronienia >>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE - sprawienie pogrzebu

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASKU
ul. Warszawska 14
98-100 Łask

ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: wykonanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Łask (zgodnie z Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Łask oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.)

więcej informacji >>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawienbie pogrzebu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie usług schronienia

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASKU
ul. Warszawska 14
98-100 Łask

ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:świadczenie usług schronienia
tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.
 

więcej informacji >>

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: świadczenie usług schronienia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASKU
ul. Warszawska 14
98-100 Łask
ogłasza przetarg nieograniczony,którego przedmiotem jest Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku w 2017 roku

więcej informacji>>