Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DrukujGeneruj PDF

Program osłonowy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Podwyższene kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy
społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023