ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

DrukujGeneruj PDF

ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

Weszła w życie zasada "złotówka za złotówkę” przy świadczeniach rodzinnych.


Przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń. Zostaną jedynie pomniejszone o kwotę przekraczającą te progi dochodowe.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego:            

  • z tytułu urodzenia się dziecka,
  • z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem,
  • korzystania z urlopu wychowawczego,
  • kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka,
  • wychowywania dziecka  w rodzinie wielodzietnej,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Od 1 stycznia 2016 r. jeśli przekroczymy próg dochodowy np.o 1 zł, 20 zł, 30 zł, to o taką kwotę zostanie pomniejszony zasiłek rodzinny.

Minimalne świadczenie wypłacane według nowych zasad będzie wynosić 20 zł.

Przykładowo - jeśli rodzina przekracza kryterium o 380 zł, a uprawniona jest do zasiłku i dodatków w wysokości 400 zł, to od 400 odejmuje się 380 i oznacza to, że tej rodzinie należy się 20 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, rodzina nie otrzyma tego świadczenia.