Wykaz pracowników MGOPS w Łasku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
nazwisko i imię stanowisko telefon bezpośredni telefon wewnętrzny e-mail nr pokoju
Dąbrowski Rafał Kierownik Ośrodka 43 675 21 38 49 r.dabrowski@mgopslask.pl 30
Rusin Jolanta Główny Księgowy 43 675 21 38 42 jolanta.rusin@mgopslask.pl 28
Kijański Paweł Radca Prawny 43 675 21 38 43 p.kijanski@lask.pl 23
Dział Pomocy i Wsparcia
nazwisko i imię stanowisko telefon bezpośredni telefon wewnętrzny e-mail nr pokoju
Szukalska Beata Kierownik Działu 43 675 24 07 25 beata.szukalska@mgopslask.pl 15
Dylik Anita Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43 671 11 92 31 a.dylik@mgopslask.pl 18
Kępa Ewelina Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43 671 15 07 33 e.kepa@mgopslask.pl 19
Klimczak Joanna Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43 671 15 05 34 j.klimczak@mgopslask.pl 20
Grzybowska Anna Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43 671 14 69 37 a.grzybowska@mgopslask.pl 21
Śliwakowska Małgorzata Specjalista Pracy Socjalnej 43 671 11 92 31 m.sliwakowska@mgopslask.pl 18
Gajda Bogumiła Specjalista Pracy Socjalnej 43 671 15 07 33 b.gajda@mgopslask.pl 19
Jakubczak Aleksandra Specjalista Pracy Socjalnej 43 671 15 05 34 a.jakubczak@mgopslask.pl 20
Adamiak Joanna Starszy Pracownik Socjalny 43 671 11 92 31 j.adamiak@mgopslask.pl 18
Sałagacka Grażyna Starszy Pracownik Socjalny 43 671 15 05 34 g.salagacka@mgopslask.pl 20
Karpińska Ewelina Starszy Pracownik Socjalny 43 671 14 69 37 e.karpinska@mgopslask.pl 21
Maciejewska Magdalena Starszy Pracownik Socjalny 43 671 10 50 38 m.maciejewska@mgopslask.pl 22
Szymczak - Szewczyk Katarzyna Pracownik Socjalny 43 671 15 05 34 k.szewczyk@mgopslask.pl 20
Żyła Marta Pracownik Socjalny 43 671 10 50 m.zyla@mgopslask.pl 22
Dział Świadczeń Społecznych
nazwisko i imię stanowisko telefon bezpośredni telefon wewnętrzny e-mail nr pokoju
Rucińska Natalia Kierownik Działu 43 675 21 97 26 n.rucinska@mgopslask.pl 16
Piekarz Katarzyna Inspektor 43 675 21 97 26 k.piekarz@mgopslask.pl 16
Dodatki Mieszkaniowe
nazwisko i imię stanowisko telefon bezpośredni telefon wewnętrzny e-mail nr pokoju
Małecka Roksana Inspektor ds. świadczeń społecznych 43 675 23 29 24 r.malecka@mgopslask.pl 14
Stasiak Krystyna Inspektor 43 675 23 29 24 k.stasiak@mgopslask.pl 14
Usługi Opiekuńcze
nazwisko i imię stanowisko telefon bezpośredni telefon wewnętrzny e-mail nr pokoju
Wolniak Jolanta Starszy Pracownik Socjalny 43 675 21 97 26 j.wolniak@mgopslask.pl 16
Czyżak Sławomira Starszy opiekun 43 675 21 97 26
Karolczyk Agnieszka Opiekun 43 675 21 97 26
Kosakowska Agnieszka Opiekun 43 675 21 97 26
Kukieła Małgorzata Opiekun 43 675 21 97 26
Madej Elżbieta Opiekun 43 675 21 97 26
Skwirus Bożena Opiekun 43 675 21 97 26
Olczak Edyta Opiekun 43 675 21 97 26
Dregier Agnieszka Opiekun 43 675 21 97 26
Dział Świadczeń Rodzinnych
nazwisko i imię stanowisko telefon bezpośredni telefon wewnętrzny e-mail nr pokoju
Gierczak Kamila Kierownik Działu 43 671 10 40 47 kamila.gierczak@mgopslask.pl 4
Herman Anna Starszy specjalista 43 676 27 00 23 a.herman@mgopslask.pl 2
Sycan Kamila Starszy specjalista 43 676 27 00 23 k.sycan@mgopslask.pl 2
Hajdukiewicz-Post Małgorzata Inspektor 43 676 27 00 22 m.post@mgopslask.pl 1
Dyniak Paulina Referent 43 676 27 00 21 p.dyniak@mgopslask.pl 1
Dział Finansowo Księgowy
nazwisko i imię stanowisko telefon bezpośredni telefon wewnętrzny e-mail nr pokoju
Becht Aneta Starszy księgowy 43 675 21 38 36 a.becht@mgopslask.pl 13
Ochman Jolanta Starszy księgowy 43 675 21 38 42 j.ochman@mgopslask.pl 28
Badziak Joanna Starszy specjalista 43 675 21 38 42 j.badziak@mgopslask.pl 28
Frątczak Aneta Inspektor 43 675 21 38 42 a.fratczak@mgopslask.pl 28
Dział Organizacyjny
nazwisko i imię stanowisko telefon bezpośredni telefon wewnętrzny e-mail nr pokoju
Rżanek Justyna Inspektor 43 675 21 38 45 j.rzanek@mgopslask.pl 30
Szewczyk Michał Kierowca 43 675 21 38 45
Matyja Izabela Sprzątaczka 43 675 21 38 45
Górski Mirosław Inspektor IOD 43 675 21 38 45 iod@mgopslask.pl
Kubski Marek Inspektor ds. BHP 43 675 21 38 45