Karta Seniora Województwa Łódzkiego

DrukujGeneruj PDF

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest bezterminowa. 
Aby wyrobić Kartę Seniora należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty. 
Dokumenty należy złożyć w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8,91-302 Łódź; tel.: 42 203 48 78; godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00).
Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych. Senior może ją odebrać osobiście lub poprzez inną osobę mającą upoważnienie, a także otrzymać za pośrednictwem poczty. Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony www.rcpslodz.pl (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 
Aktualny katalog ulg z Kartą Seniora można znaleźć w załączniku.