Dodatek energetyczny - wstrzymanie realizacji świadczenia

DrukujGeneruj PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku informuje, iż na podstawie art. 57 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, rozpatrywanie wniosków o dodatek energetyczny pozostaje zawieszone do 31 grudnia 2023 roku.
W tym czasie świadczenie zostało zastąpione dodatkiem osłonowym.

PODSTAWOWE INFORMACJE O DODATKU ENERGETYCZNYM

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli  osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.