Konta bankowe

DrukujGeneruj PDF

Konta do wpłat gotówkowych bez prowizji w dowolnym Oddziale Banku Pekao S.A.

Podstawowe: 
14 1240 3288 1111 0000 2807 7684

Wpłaty za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (500+) uiszcza się na konto:
80 1240 3288 1111 0010 6707 5215 

Wpłaty za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uiszcza się na konto:
84 1240 3288 1111 0010 7052 5433

Wpłaty za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego uiszcza się na konto:
02 1240 3288 1111 0010 7052 5260

Wpłaty za nienależnie pobrane świadczenia z programu “Dobry start” (300+) uiszcza się na konto:
71 1240 3288 1111 0010 8388 4992