Akty prawne

DrukujGeneruj PDF
Ustawa o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004 r.
Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
z dnia 28 listopad 2012 r.
Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2011
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok
z dnia 15 maja 2013 r.
Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2012
z dnia 18 wrzesnia 2013 r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2013
z dnia 31 marca 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Łasku za rok 2013
z dnia 2 czerwca 2014 r.