Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

DrukujGeneruj PDF

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn zm.)

WAŻNE!
Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można pobierać również w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku  – Dział Świadczeń Rodzinnych

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych  pod nr tel. 676 27 00 lub 675 21 38 wew. 22 i 23