Zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku