Wykaz pracowników MGOPS w Łasku

Kierownictwo
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Szymko Tamara Kierownik Ośrodka 25 5
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Kamila Gierczak Kierownik Sekcji 43 676-27-00 35 15
Krystyna Stasiak Pomoc administracyjna 43 675 21 38 23 3
Kamila Sycan Samodzielny referent 43 676-27-00 23 3
Natalia Rucińska Starszy specjalista 43 676-27-00 24 4
Kamila Żmudzińska Starszy specjalista 43 676-27-00 24 4
Anna Herman Starszy specjalista 43 676-27-00 35 15
Sekcja Ekonomiczno Finansowa
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Jolanta Rusin Główny Księgowy 43 675-21-97 26 6
Michał Szewczyk Kierowca 43 675 21 97 26 6
Beata Sygdziak Starszy księgowy 436752197 6
Jolanta Ochman Starszy księgowy 43 675 21 97 26 6
Aneta Becht Starszy specjalista 43 675-23-29 22 2
Dział Świadczeń
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Dąbrowski Rafał Kierownik Działu 43 675 21 38 27 7
Katarzyna Piekarz Samodzielny referent 43 675 21 38 27 7
Jakubczak Aleksandra Usługi Opiekuńcze 43 675 21 38 27 7
Wolniak Jolanta Pracownik Socjalny 43 675 21 38 27 7
Dział Świadczeń - Dodatki Mieszkaniowe -
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Badziak Joanna Starszy specjalista 43 675-23-29 22 2
Dział Pomocy Środowiskowej
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Walczak Jolanta Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43-675-24-07 21 1
Khalife Anna Starszy Pracownik Socjalny 43-675-24-07 21 1
Joanna Klimczak Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43-675-24-07 1
Klimczak Joanna Starszy Pracownik Socjalny 43-675-21-38 21 1
Gajda Bogumiła Specjalista Pracy Socjalnej 43 675-26-97 28 8
Kępa Ewelina Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43 675-26-97 28 8
Dylik Anita Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43 675-21-38 29 9
Śliwakowska Małgorzata Specjalista Pracy Socjalnej 43 675-21-38 29 9
Szukalska Beata Kierownik Działu 43 675-21-38 34 14
Cieślewicz Anna Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43-675-21-38 36 16
Kunicka Bożena Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43-675-21-38 36 16
Mizler-Mikołajczyk Izabela Asystent rodziny 43 675 21 38 21 1
Szymczak - Szewczyk Katarzyna Pracownik Socjalny 43-675-21-38 21 1
Jurowska Agata Pracownik Socjalny 43 675 21 38 21 1
Jakubczak Aleksandra Pracownik Socjalny 436752138 27 7
Adamiak Joanna Pracownik Socjalny 43-675-21-38 29 9
Niemiec Karolina Pracownik Socjalny 436752138 16
Ewelina Karpińska Pracownik Socjalny 675 21 38 16
Radca prawny
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Paweł Kijański Radca Prawny 25 5