Wykaz pracowników MGOPS w Łasku

Kierownictwo
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Szymko Tamara Kierownik Ośrodka 25 5
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Kamila Gierczak Kierownik Sekcji 43 671 10 40 47 4
Krystyna Stasiak Pomoc administracyjna 43 675 21 38 23 3
Kamila Sycan Samodzielny referent 43 676-27-00 23 3
Natalia Rucińska Starszy specjalista 43 676-27-00 24 4
Kamila Żmudzińska Starszy specjalista 43 676-27-00 24 4
Anna Herman Starszy specjalista 43 676-27-00 35 15
Sekcja Ekonomiczno Finansowa
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Jolanta Rusin Główny Księgowy 43 675-21-97 26 6
Michał Szewczyk Kierowca 43 675 21 97 26 6
Beata Sygdziak Starszy księgowy 436752197 6
Jolanta Ochman Starszy księgowy 43 675 21 97 26 6
Aneta Becht Starszy specjalista 43 675-23-29 22 2
Dział Świadczeń
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Dąbrowski Rafał Kierownik Działu 43 675 21 38 27 7
Katarzyna Piekarz Samodzielny referent 43 675 21 38 27 7
Jakubczak Aleksandra Usługi Opiekuńcze 43 675 21 38 27 7
Wolniak Jolanta Pracownik Socjalny 43 675 21 38 27 7
Dział Świadczeń - Dodatki Mieszkaniowe -
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Badziak Joanna Starszy specjalista 43 675-23-29 22 2
Dział Świadczeń - Usługi Opiekuńcze
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Magdalena Maciejewska Pracownik Socjalny 43 67 11 050 38 22
Dział Pomocy Środowiskowej
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Szukalska Beata Kierownik Działu 43 675-21-38 34 14
Kunicka Bożena Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43-675-21-38 36 16
Dylik Anita Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43 67 11 192 31 18
Śliwakowska Małgorzata Specjalista Pracy Socjalnej 43 67 11 192 31 18
Kępa Ewelina Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43 67 11 507 33 19
Gajda Bogumiła Specjalista Pracy Socjalnej 43 67 11 507 33 19
Walczak Jolanta Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43 67 11 505 34 20
Khalife Anna Starszy Pracownik Socjalny 43 67 11 505 34 20
Klimczak Joanna Starszy Pracownik Socjalny 43 67 11 505 34 20
Cieślewicz Anna Starszy Specjalista Pracy Socjalnej 43 67 11 050 38 22
Mizler-Mikołajczyk Izabela Asystent rodziny 43 67 11 505 34 20
Sałagacka Grażyna Pracownik Socjalny 43 675 21 97 26 16
Niemiec Karolina Pracownik Socjalny 436752138 16
Adamiak Joanna Pracownik Socjalny 43 67 11 192 31 18
Szymczak - Szewczyk Katarzyna Pracownik Socjalny 43 67 11 505 34 20
Ewelina Karpińska Pracownik Socjalny 43 67 11 469 37 21
Jurowska Agata Pracownik Socjalny 43 67 11 469 37 21
Radca prawny
Nazwisko i Imię Stanowisko Telefon bezpośredni Telefon wewnętrzny Nr pokoju
Paweł Kijański Radca Prawny 25 5