Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Aktualności

2904.201912:19

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych...
2203.201910:09

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 01 stycznia 2019 roku ...

Od 01 stycznia 2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą...
1803.201907:35

Terminy spotkań grup terapeutyczno - edukacyjnych

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku informuje, że począwszy od 20 marca 2019 roku w Punkcie Konsultacyjnym w Łasku, ul. Żeromskiego 14 odbywają się spotkania grup terapeutyczno - edukacyjnych dla osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie...
Subskrybuj MGOPS ŁASK RSS