Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Aktualności

2705.201915:17

Zapytanie ofertowe - sprawienie pogrzebu

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Łask...
2904.201912:19

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych...
2203.201910:09

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 01 stycznia 2019 roku ...

Od 01 stycznia 2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą...
Subskrybuj MGOPS ŁASK RSS