ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DrukujGeneruj PDF

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASKU
ul. Warszawska 14
98-100 Łask

ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE, którego przedmiotem jest:świadczenie usług schronienia
tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

więcej informacji >>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁASKU
ul. Warszawska 14
98-100 Łask

ogłasza przetarg nieograniczony,
którego przedmiotem jest
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku w 2017 roku

więcej informacji>>