Środowiskowy Dom Samopomocy

DrukujGeneruj PDF

Dom działa w budynku zlokalizowanym przy ul. Lutomierskiej 10A w Łasku i funkcjonuje w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Nasz nowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla osób, które:

- mają skończone 18 lat,

- są osobami przewlekle chorymi psychicznie,

- są osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,

- są osobami wykazującymi inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Zapewniamy:

- trening funkcjonowania w codziennym życiu,

- trening kulinarny,

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

- trening umiejętności komunikacyjnych i spędzania czasu wolnego,

- bogaty program terapii dostosowany do potrzeb uczestników, w tym:  zajęcia teatralne, zajęcia logopedyczne, halliwick, dogoterapia, opieka psychologiczna,

- terapia ruchem (zajęcia na basenie, marsze z kijkami trekingowymi, wycieczki rowerowe, zajęcia ruchowe w sali rehabilitacyjnej, hipoterapia),

- poradnictwo psychologiczne i socjalne,

- możliwość rozwijania zainteresowań,

- poznanie innych uczestników, integracja i wspólne spędzanie czasu wolnego, w tym: wycieczki, kino, teatr i inne,

- możliwość spożycia ciepłego posiłku.

Osoby zainteresowane naszą ofertą dla siebie lub swoich bliskich prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łasku pod numerem telefonu: 43 - 675 21 38, lub 43 - 675 21 97, bądź z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Panią Marią Lipowską pod numerem telefonu: 43 - 675 36 37

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W załączeniu do pobrania niezbędne dokumenty dla osób ubiegających się o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy:

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

- zaświadczenie o stanie zdrowia lekarza rodzinnego i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba posiada,

- wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny.