Gminny Program Wspierania Rodziny

DrukujGeneruj PDF

►Uchwała Nr LXIII/787/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2023-2025

Uchwała Nr XLII/555/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Łask na rok 2021

Uchwała Nr XLII/554/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2021

►Uchwała Rady Miejskiej w Łasku z 27 kwietnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020-2022

Uchwala Rady Miejskiej z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2019

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2013 - 2015 z dnia 15 maja 2013 r.

►Uchwała Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 marca 2017 rokuw sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2017-2019

Uchwała Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2018

Uchwała Nr XXIV/296/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/245/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020-2022

Uchwała Nr XXX/387/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2020

Uchwała Nr XXX/388/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania

Uchwała Nr XXXII/413/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Łask za rok 2020