DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

DrukujGeneruj PDF

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z dzieckiem niepełnosprawnym:

  • do ukończenia 16 lat - przy orzeczeniu o niepełnosprawności,
  • od 16 do 24 lat - przy umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

! Wysokość dodatku:

  • 90 zł na dziecko do 5 lat,
  • 110 zł na dziecko od 5 do 24 lat