ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

DrukujGeneruj PDF

Przysługuje : niezależnie od wysokości dochodów

  • niepełnosprawnemu dziecku
  • osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • osobie, która ukończyła 75 lat ( jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno rentowych )
  • osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

! Wysokość zasiłku - 215,84 zł

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

  • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.