Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.