Dodatek elektryczny :: wzór wniosku i klauzula informacyjna

DrukujGeneruj PDF

Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie, wypłacane na podobnych zasadach jak pozostałe dodatki do ogrzewania. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego 1000 zł a w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł. mogą składać gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną. Obowiązuje ujednolicony wzór wniosku o dodatek elektryczny.

Składanie wniosków rusza 1 grudnia br.

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadza mechanizmy wsparcia skierowane do odbiorców energii elektrycznej. Przewidziane w ustawie zamrożenie cen prądu w 2023 roku dotyczy wszystkich gospodarstw domowych, natomiast drugie rozwiązanie skierowane jest do osób, które posiadają ogrzewanie elektryczne.

Wniosek o dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym stosującym ogrzewanie elektryczne lub pompę ciepła. Przysługuje jeden dodatek elektryczny na jeden adres zamieszkania. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku
o dodatek elektryczny jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576
i 1967).

Właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy. 

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dodatek elektryczny wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 31 marca 2023 roku.