Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych - inne źródła ciepła