Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego i klauzula informacyjna