Zapytanie ofertowe – świadczenie usług w postaci schronienia dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi

DrukujGeneruj PDF

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w postaci schronienia dla osób bezdomnych zarówno mężczyzn i kobiet wraz z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Łask jak również zapewnienia niezbędnych warunków socjalnych, prowadzenia pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracania do życia w społeczeństwie oraz usamodzielniania tych osób. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w załączniku.