Zapytanie ofertowe – świadczenie usług schronienia

DrukujGeneruj PDF

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych mężczyzn i kobiet wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnienie tych osób.  Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w załączniku.