Pomoc Żywnościowa

DrukujGeneruj PDF

Szanowni Państwo,
 

rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, który jest kontynuacją już historycznego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Łasku  informuje, że przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie paczek żywnościowych.
Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej  sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy   społecznej,  i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 2 056,40 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł netto – dla osoby w rodzinie

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy  żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus proszone są o kontakt z  Panią Beatą Szukalską, Kierownikiem Działu Pomocy i Wsparcia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku (pokój 15, parter) osobiście w godzinach pracy placówki, telefonicznie pod numerem telefonu (43) 675 – 24-07 lub mailowo poczta@mgopslask.pl.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych planowany jest do końca listopada 2024r.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie wydawania żywności.