OSTRZEŻENIE - dla wnioskodawców i beneficjentów ogólnopolskiego programu "CZYSTE POWIETRZE"

DrukujGeneruj PDF

Ostrzegamy i informujemy, iż Urząd Miejski w Łasku, a także Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku nie współpracują z żadnymi firmami zewnętrznymi, które oferują pozyskanie dofinansowania do programu „Czyste Powietrze” !

W związku ze wzmożonymi wizytami przedstawicieli firm oferujących pomoc w uzyskaniu dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” na terenie naszej gminy, informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku nie współpracuje z żadną firmą zewnętrzną.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tylko i wyłącznie wydaje zaświadczenia dotyczące dochodu na potrzeby programu „Czyste Powietrze” na wniosek złożony osobiście przez państwa lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy.

Uwaga na nierzetelnych wykonawców

Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż, należy do Państwa.

W programie „Czyste Powietrze” najwyższe bezzwrotne dofinansowanie, z kompleksową termomodernizacją i wymianą źródła ciepła, to nawet 136 200 zł, ale VAT zawsze musi dopłacić wnioskodawca.

Jeśli ktoś oferuje usługę „za darmo”, warto mieć wątpliwości co do rzetelności takiej oferty. Jeśli przedstawiciel firmy podsuwa pełnomocnictwo w ramach programu „Czyste Powietrze”, a nie daje możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy – warto zastanowić się nad rzetelnością takiej oferty.

Podpisując umowę oraz pełnomocnictwo dajesz komuś prawo do dysponowania nie tylko Twoimi danymi osobowymi, ale także umożliwiasz dostęp do przyznanej Ci dotacji.

Przestrzegamy przed tym i ponownie podkreślamy, iż Urząd Miejski w Łasku ani Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie współpracują z żadnymi firmami zewnętrznymi, które oferują pozyskanie dofinansowania do programu „Czyste Powietrze”.