Informacja o wyborze partnera w ramach naboru do Poddziałania IX.2.1

DrukujGeneruj PDF

Gmina Łask Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku dokonał wyboru partnera w ramach naboru do Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego przez Wojewódzki Urząd Pracy Partnerem został: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa  182 e, 62-064 Plewiska.