Zapytanie ofertowe – świadczenie w roku 2021 usług schronienia dla osób bezdomnych: mężczyzn i kobiet z terenu Gminy Łask

DrukujGeneruj PDF

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2021 usług w postaci schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn i kobiet z terenu Gminy Łask wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie i wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.