Zapytanie ofertowe – świadczenie w 2021 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łask

DrukujGeneruj PDF

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zaprasza do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienie wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych mężczyzn i kobiet wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.