Zapytanie ofertowe dotyczące remontu pomieszczeń w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku przy ul. Kościuszki 14