Od dnia 1 LIPCA 2020 r. można składać DROGĄ ELEKTRONICZNĄ wnioski o przyznanie świadczenia dobry start „300+”, świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

DrukujGeneruj PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zawiadamia, że od dnia 1 LIPCA 2020 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o przyznanie:

● świadczenia dobry start „300+” za pośrednictwem:
- systemów teleinformatycznych banków
- portalu informacyjno-usługowego: empatia.mpips.gov.pl
- platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

● świadczeń rodzinnych za pośrednictwem:
- portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

● świadczenia z funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem:
- portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

 

Wnioski papierowe o przyznanie ww. świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy można składać dopiero od dnia 1 SIERPNIA 2020 r.

Bezpośrednia obsługa klienta nadal jest w ograniczonym zakresie i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Nr 28/2020 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łasku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.

 

Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

Świadczenie dobry start „300+”

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

    lipiec-sierpień 2020 r.

    wypłata do 30 września 2020 r.

    wrzesień – listopad 2020 r.

    wypłata w terminie do dwóch miesięcy od dnia
   złożenia wniosku

 

Świadczenia rodzinne (nowy okres zasiłkowy od listopada 2020 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

    lipiec-sierpień 2020 r.

    wypłata do 30 listopada 2020 r.

    wrzesień - październik 2020r.

    wypłata do 31 grudnia 2020 r.

    listopad - grudzień 2020 r.

    wypłata do 28 lutego 2021 r.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (nowy okres zasiłkowy od października 2020 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

    lipiec-sierpień 2020 r.

    wypłata do 31 października 2020 r.

    wrzesień 2020 r.

    wypłata do 30 listopada 2020 r.

    październik 2020 r.

    wypłata do 31 grudnia 2020 r.

    listopad 2020 r.

    wypłata do 31 stycznia 2021 r.

grudzień 2020 r.

wypłata do 28 lutego 2021 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.