Informacja o wyborze oferty świadczenia w postaci schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn i kobiet

DrukujGeneruj PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie usługi dotyczącej świadczenia w postaci schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn i kobiet z terenu gminy Łask wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Załączniki: