Obowiązek zgłoszenia swojego pieca

DrukujGeneruj PDF

Zgłoś swój piec - od 1 lipca 2021 r. nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców budynków.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554), od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Więcej informacji oraz wzory deklaracji znajdują się na stronie: Zgłoś swój piec - od 1 lipca 2021 r. nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców budynków | Łaski Serwis Samorządowy (lask.pl)