Zmiany w przyznawaniu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

DrukujGeneruj PDF

Zmiany w przyznawaniu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych, wprowadzone uchwaloną przez Sejm w dniu 31 marca 2020 r. ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.