„Złotówka za złotówkę”

DrukujGeneruj PDF

Od 01 stycznia 2016r weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę”. Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń; dotychczas wystarczyło przekroczyć je choćby o złotówkę, by stracić wszystkie zasiłki.

Osoby, które straciły świadczenia w związku z przekroczeniem dochodu mogą ponownie złożyć dokumenty i po  przeliczeniu dochodów rodziny – mogą uzyskać zasiłek rodzinny w mniejszej kwocie.