Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 14.06.2019 roku.

DrukujGeneruj PDF

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 14.06.2019 roku na wykonanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Łask (zgodnie z Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Łask oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
Postępowanie unieważnia się, gdyż w złożonych zapytaniach ofertowych zostały popełnione błędy formalne.