Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku