Zarządzenie Kierownika MGOPS w Łasku w sprawie ograniczenia funkcjonowania MGOPS w Łasku