Zapytanie ofertowe - Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018-2022