Wsparcie dla Seniorów w gminie Łask

DrukujGeneruj PDF

Seniorze!!! Jeśli masz powyżej 70. roku życia, zdecydowałeś się na pozostanie w domu, nie masz żadnej bliskiej osoby i potrzebujesz pomocy, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku pomogą Ci. Wsparcie polega w szczególności na dostarczeniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby. Zadzwoń na infolinię pod numer 22 505 11 11 lub do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku pod numer 43 67 11 192, 43 67 11 505 lub 43 67 11 469, w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30). W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą zgłaszać się osoby poniżej 70 roku życia.

PAMIĘTAJ!!!
Pomoc na terenie gminy udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Nie podawaj swoich danych bez weryfikacji osoby udzielającej pomocy. Pracownik skontaktuje się telefonicznie, poda datę i godzinę, kiedy zostało przyjęte zgłoszenie na infolinię lub bezpośrednio w Ośrodku. Poda także dane osoby, która będzie udzielała pomocy. Wskaże także termin przyjazdu.

Po przyjeździe ponownie zweryfikuj osobę udzielającą pomocy – zażądaj danych i porównaj z wcześniej przekazanymi przez telefon. Osoba udzielająca pomocy musi się okazać upoważnieniem wydanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku.

Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Nie jesteś pewny, nie przekazuj pieniędzy. Dodatkowo możesz zadzwonić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku pod numer 43 67 11 192, 43 67 11 505 lub 43 67 11 469 i upewnić się, że jest to właściwa osoba.

Przy odbieraniu zakupów i rozliczaniu się nie zapomnij o zasadach bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowaj dystans, jeśli to możliwe używaj rękawiczek jednorazowych.