Terminy spotkań grup terapeutyczno - edukacyjnych

DrukujGeneruj PDF

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku informuje, że począwszy od 20 marca 2019 roku w Punkcie Konsultacyjnym w Łasku, ul. Żeromskiego 14 odbywają się spotkania grup terapeutyczno - edukacyjnych dla osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie.

Zajęcia prowadzi mgr Iwona Słobodzian, a z ramienia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku koordynacją prowadzonych zajęć zajmuja się Anita Dylik – starszy specjalista pracy socjalnej  oraz Małgorzata Śliwakowska – specjalista  pracy socjalnej.

Poniżej podajemy harmonogram spotkań grup na miesiąc marzec-maj 2019 roku.:

Grupa terapeutyczno – edukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (spotkania w środy od 1600 - 1900)
Grupa terapeutyczno – edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie  (spotkania w środy od 1600 - 1900)
listopad - 13, 20, 27 listopad - 06