Terminy spotkań grup terapeutyczno - edukacyjnych

DrukujGeneruj PDF

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku informuje, że począwszy od 8 stycznia do 30 listopada 2018 roku w Punkcie Konsultacyjnym w Łasku, ul. Żeromskiego 14 odbywają się spotkania grup terapeutyczno - edukacyjnych dla osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie.

Zajęcia prowadzą  mgr Ewa Wróbel i mgr Iwona Słobodzian, a z ramienia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku koordynacją prowadzonych zajęć zajmuja się Anita Dylik – starszy specjalista pracy socjalnej  oraz Małgorzata Śliwakowska – specjalista  pracy socjalnej.

Poniżej podajemy harmonogram spotkań grup na miesiąc styczeń - marzec br.:

Grupa terapeutyczno – edukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (spotkania w środy od 1600 - 1900)
Grupa terapeutyczno – edukacyjna dla osób stosujących przemoc  w rodzinie (spotkania w czwartki 1600 - 1900)
18, 31 styczeń 24 styczeń
07, 14, 21, 28 luty 01, 08, 15, 22 luty
07, 14, 21, 28 marzec 01, 08, 15, 22, 29 marzec