Podejmiemy współpracę z psychologiem i psychoterapeutą

DrukujGeneruj PDF

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku od stycznia 2020 roku podejmie współpracę z psychologiem i psychoterapeutą w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego w Łasku.

Punkt Konsultacyjny obejmuje wsparciem osoby i rodziny borykającej się z problemami osobistymi, rodzinnymi, a także z problemami związanymi z uzależnieniami i dotkniętymi przemocą domową.

Praca w wymiarze do 5 godzin tygodniowo z osobami i rodzinami zamieszkałymi na terenie miasta i gminy Łasku (preferowane godziny popołudniowe) w lokalu Punktu w Łasku ul. Batorego 31.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o składanie CV wraz z listem motywacyjnym do pok. 5 (parter budynku Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14) w terminie do 20 grudnia 2019 r.

Wszelkich informacji na ten temat udziela Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku – Tamara Szymko (tel. 675 21 38) oraz Beata Szukalska – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej (tel. 675 21 38).