Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa