Ogłoszenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

DrukujGeneruj PDF

OGŁOSZENIE

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 2. Obsługa klienta będzie się odbywała w strefie wyznaczonej.
 3. Kontakt klientów z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku następuje telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Ośrodka. Numery telefonów oraz adresy mailowe, za pośrednictwem których można kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku zostały podane na stronie internetowej oraz na głównych drzwiach wejściowych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku przy ul. Batorego 31.

Główne telefony:

- sekretariat: (43) 675 21 38,

- świadczenia rodzinne: (43) 676 27 00,

- dodatki mieszkaniowe (43) 675 23 29,

- świadczenia z pomocy społecznej i usługi opiekuńcze (43) 675 21 97.

 1. Pracownicy socjalni Ośrodka wykonują pracę w terenie w sytuacjach kryzysowych.
 2. Zawieszone zostaje osobiste przyjmowanie stron przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku  jednak pozostaje możliwość kontaktu w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków, jednak pozostaje możliwość kontaktu w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną lub
  za pośrednictwem poczty e-mail: mgopslask@interia.pl
 5. Na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku:
  zainstalowana zostanie „skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą
  o kontakt w prowadzonej przez Ośrodek sprawie.
 6. Zaleca się osobom uprawnionym do wypłaty świadczeń z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku wskazanie numeru rachunku bankowego w celu realizacji przyznanych świadczeń.