OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WNIOSKOWANIA O NOWĄ FORMĘ KARTY DUŻEJ RODZINY – ELEKTRONICZNĄ.

DrukujGeneruj PDF

OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WNIOSKOWANIA O NOWĄ FORMĘ KARTY DUŻEJ RODZINY – ELEKTRONICZNĄ.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w formie elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi być złączony dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Chcąc otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny, należy:

  1. złożyć wniosek w siedzibieMiejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14, parter budynku, pokój nr. 3lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje się o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
  1. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu AppStore lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty,
  2. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące nowej formy Karty (elektronicznej) umieszczone zostały na stronie MRiPPS pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodzi..., natomiast nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu wraz załącznikami został umieszczony w miejsce dotychczasowych wzorów w Biuletynie Informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem : https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-d..., jak również na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku pod adresem: http://mgopslask.pl/ogolnopolska-karta-duzej-rodziny.