MGOPS w Łasku nadal poszukuje do pracy asystenta rodziny