Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego