Informacja - wnioskowanie o świadczenie „Dobry start 300+ dla uczniów szkół dla dorosłych i policealnych"

DrukujGeneruj PDF

Wnioskowanie o świadczenie „Dobry start  300+ dla uczniów szkół dla dorosłych i policealnych"

Od 1 sierpnia 2019 r. istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie dobry start dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Stało się tak za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1343).

Program "Dobry start", którego głównym celem jest wsparcie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na uczące się dziecko, ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Zakładając, że istotne jest, aby każdy uczeń, bez względu na typ szkoły, objęty był jednorazowym świadczeniem, rozporządzenie zawiera zmianę definicji szkoły, w której nauka uprawnia do świadczenia dobry start. Przy czym, nowa regulacja nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie - wciąż będzie ono należne, co do zasady, na uczące się w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24 lat.

Natomiast (nadal) nie będzie ono przysługiwało:

  • jeżeli dziecko/osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, karnym, areszcie śledczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
     
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Ponadto w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020:

  • na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej,
     
  • przez osobę uczącą się, która uczy się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej

nie stosuje się przepisów § 13 ust. 1 rozporządzenia zmienianego, a więc z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061).

Dla ubiegających się o świadczenie dobry start dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych oznacza to, że wnioski na rok szkolny 2019/2020 mogą być składane tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14, parter budynku Urzędu Miejskiego pokój 3 lub 14 lub drogą pocztową).

Drugą ze zmian przewidzianą w rozporządzeniu jest umożliwienie ubiegania się o świadczenie dobry start za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS. Obecnie wnioski o świadczenie dobry start, obok drogi tradycyjnej, można składać drogą elektroniczną przez sprawdzony przy Programie "Rodzina 500+" kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia MRPiPS (z zastrzeżeniem jak wyżej). W celu jeszcze większego ułatwienia rodzinom ubiegania się o świadczenie dobry start, dodatkowo wprowadzono możliwość składania wniosków za pośrednictwem PUE ZUS.

Zmiany obowiązują od 1 sierpnia 2019 r.